Overgewicht en therapie

Wanneer therapie bij overgewicht?

 

Bijna de helft van de mensen met overgewicht heeft ook last van andere klachten. Dat kunnen lichamelijke klachten zijn die veroorzaakt worden door het overgewicht en overtollig vet dat in het lichaam is opgeslagen. Voorbeelden hiervan zijn: gewrichtsproblemen, hart- en vaatziekten, diabetes, hoge bloeddruk.

Naast lichamelijke/fysieke klachten hebben mensen met overgewicht ook vaak psychische klachten zoals:

 

 

·         Milde tot ernstige depressieve klachten

·         Last van traumatische ervaringen uit het verleden

·         Problemen bij het omgaan met conflicten

·         Slecht zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen

·         Stress

 

Gevoelens die kunnen samenhangen met overgewicht:

·         Eenzaamheid

·         Verveling

·         Gevoel van gefaald hebben

·         Somberheid

·         Angst

·         Verdriet

·         Boosheid

 

Deze kunnen zowel de oorzaak als het gevolg zijn van het gedrag dat tot overgewicht heeft geleid of overgewicht in stand houdt. De klachten kunnen voor mensen bijvoorbeeld aanleiding zijn troost te zoeken in eten. Het wordt dan extra moeilijk om gewicht te verminderen. De verwachting dat de klachten verdwijnen door af te vallen is ook niet vanzelfsprekend. Het kan zelfs voorkomen dat iemand na gewichtsvermindering merkt dat het leven toch niet lichter is geworden en het gevolg kan zijn dat het met eten weer wordt verdrongen…en de overtuiging ontstaat: “Afvallen is zinloos, mijn leven is zwaar, niets helpt, ik ben nou eenmaal zo……”

Er ontstaat een vicieuze cirkel. Alleen minder eten heeft de problemen niet opgelost.

 

Als je last hebt van serieus overgewicht en al gemerkt hebt dat afvallen lastig is, en het tot nu toe niet is gelukt en je het eigenlijk al opgegeven hebt kun je met behulp van de virtuele maagband gecombineerd met psychodynamische therapie aan de klachten werken. Aan de hand van de intake wordt in overleg met de cliënt een behandelplan samengesteld waarin alle aspecten meegenomen worden. Afhankelijk van het doel en de klachten wordt de duur van het programma dan vastgesteld. Het uitgebreide virtuele maagbandprogramma bied bijvoorbeeld extra sessies waarin nog meer gefocust wordt op de samenhangende problematiek.

 

 

De psychodynamisch therapeut kijkt vooral naar de dieperliggende oorzaken van de klachten, met als doel bewustwording, verwerking van gebeurtenissen uit het verleden, versterken van het zelfvertrouwen, en uiteindelijk succesvol afvallen en genieten van een gezonder fitter en lichter leven.